www.cityexpress.cz :: O nás (28.02.2021 - 04:33)

Kurýrní služba České Budějovice
jezdíme ekologicky!
cityexpress > O nás

Dnes je 28.02.2021, svátek má Lumír

O nás

  Eon Energy Globe Award 2011

  Jsme držiteli Certifikátu za třetí místo v kategorii  Vzduch v prestižní soutěži

E.ON ENERGY GLOBE AWARD 2011

která je nejvýznamnějším celosvětovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí

 

                 E.ON ENERGY GLOBE AWARD 2011           E.ON ENERGY GLOBE AWARD 2011          E.ON ENERGY GLOBE AWARD 2011

 Více informací o projektu a soutěži ZDEenergy_pohr_515

 

"Náš tým pevně věří, že každý z nás může nějak přispět ke zlepšení naší životní situace (odlehčení emisnímu zatížení v Českých Budějovicích a snížení hluku v dopravě). 

Rádi bychom tuto myšlenku šířili i ve městě, ve kterém sami žijeme, a tím z něj udělali lepší místo pro život."

 

Proč jezdit na CNG

Prvním důvodem, který člověka napadne, je bezesporu ekologie. Zemní plyn představuje v současnosti nejčistší pohon z běžných paliv. V porovnání s benzínem přináší o 25% nižší emise CO2, o 75% nižší emise CO a až o 80% nižší emise aromatických uhlovodíků. Ještě zajímavější je porovnání s naftou, kdy motory na CNG produkují o 50% nižší emise CO, o 80% nižší emise NOx a aromatických uhlovodíků a naprosto eliminují emise SO2 a pevných částic. V době, kdy se stále více hovoří o hrozbě skleníkového efektu, je to jistě silný argument pro pohon na stlačený zemní plyn. Nehledě na to, že ve velkých aglomeracích mnohých západních zemí již dochází k omezování množství dopravních prostředků, které se mohou pohybovat v centrech měst v případě nepříznivé smogové situace. A právě CNG automobily mají v tomto případě výjimku. 

 

Buďme ale realističtí. I když o ekologii lidé mluví, většinu z nich zajímá hlavně finanční stránka věci. A právě nízké náklady jsou druhým důvodem, proč jezdit na zemní plyn. V současnosti je zemní plyn nejlevnějším palivem pro pohon vozidel v ČR. V porovnání s benzínem jsou náklady při použití CNG zhruba poloviční, v porovnání s naftou zhruba o třetinu nižší. O to markantnější je tento nákladový rozdíl při současných rostoucích cenách ropy. Ceny zemního plynu sice ceny ostatních energií do určité míry kopírují, přímo zkorelovány s cenami ropy však nejsou (narozdíl např. od LPG, který je ropným produktem). Aby vláda zavádění stlačeného zemního plynu do dopravy podpořila, na základě dobrovolné dohody s plynárenskými společnostmi z konce roku 2005 jej dočasně zcela osvobodila od spotřební daně. 

A konečně třetím důvodem, o kterém se příliš nemluví, je vyš

CNG stanice

ší bezpečnost vozidel na stlačený zemní plyn oproti klasickým palivům benzín / zemní plyn. Zemní plyn je uchováván v tlakových lahvích pod tlakem 20 MPa, které jsou u moderních automobilů umístěny pod podlahovou plošinou a zespoda chráněny plechovým krytem. Tlakové lahve procházejí přísnými bezpečnostními zkouškami, které zahrnují nárazové testy, testy odolnosti vůči zvýšenému tlaku, ap. Navíc jsou tyto lahve vybaveny pojistnými ventily, které v připadě nadměrnému růstu tlaku plyn začnou upouštět do ovduší. Zemní plyn je lehčí než vzduch, proto při dopravní nehodě, kdy vznikne požár, dochází k jeho postupnému upouštění do ovduší a vozidlo i jeho posádka tak zůstanou nepoškozeni. S posledně zmiňovanou vlastností zemního plynu úzce souvisí i jedna vlastnost - v zemích, kde již tento typ automobilů má určitou tradici, s nimi lze parkovat v podzemních garážích. V České republice se nová legislativa teprve připravuje.

Kompletní informace o CNG na adrese www.cng.cz a www.hybrid.cz 

 

Skútr